STROJNÍ UČENÍ OPTIMALIZUJE
PROCES KULTIVACE CHLORELLY

Z České republiky stavíme zařízení, která snižují emise oxidu uhličitého za pomocí zelených řas, které poté zpracováváme. Naše zařízení dokáží zachytit tuny CO2 ročně. Liší se do množství a způsobu jejich užití. Vždy však zachytí více CO2, než je ekvivalent CO2 potřebného k výrobě elektřiny, která reaktor pohání.

I 01

PBR Helena je zařízení na pohlcování CO2, polutantů, ale i oxidu dusíku ze vzduchu. V tomto fotobioreaktoru tvoří umělá inteligence optimální podmínky pro růst jednobuněčných řas Chlorella vulgaris, které jsou specifické v tom, že mají vysoký poměr spotřebovaného CO2 k vyprodukovanému kyslíku (O2). V průběhu růstové fáze vstupuje do reaktoru až 25.000 litrů vzduchu za hodinu.

I 02

Ve specifických podmínkách je reaktor schopen zachytit až 90 % CO2 vstupujícího do reaktoru. CO2 je zachycováno přírodní cestou, uhlík je při  fotosyntéze jako základní stavební prvek buňek řasy Chlorella, které v reaktoru rostou.

Biomasa řasy Chlorella má celou řadu pozitivních externalit a dalších využití v potravinářském, zemědělském, nebo dokonce petrochemickém průmyslu.

Nejsme už jen u prototypu. Jedno fungující zařízení je trvale umístěno v nákupním centru Metropole Zličín, kde zlepšuje kvalitu vzduchu a snižuje tak náklady na vytápění. 

Jak zařízení funguje