STROJNÍ UČENÍ OPTIMALIZUJE
PROCES KULTIVACE CHLORELLY

Z České republiky stavíme zařízení, která snižují emise oxidu uhličitého za pomocí zelených řas, které poté zpracováváme. Naše zařízení dokáží zachytit tuny CO2 ročně. Jednotlivá zařízení se od sebe liší kapacitou zachyceného oxidu uhličitého. Vždy však zachytí více, než je ekvivalent CO2 potřebného k výrobě elektřiny, která reaktor pohání.

I 01

PBR Helena je zařízení na pohlcování CO2, polutantů, ale i oxidu dusíku ze vzduchu. V tomto fotobioreaktoru tvoří umělá inteligence optimální podmínky pro růst jednobuněčných řas Chlorella vulgaris, které jsou specifické v tom, že mají vysoký poměr spotřebovaného CO2 k vyprodukovanému kyslíku (O2). V průběhu růstové fáze vstupuje do reaktoru až 25.000 litrů vzduchu za hodinu.

I 02

Ve specifických podmínkách je reaktor schopen zachytit až 90 % CO2 vstupujícího do reaktoru. CO2 je zachycováno přírodní cestou, uhlík je při  fotosyntéze jako základní stavební prvek buňek řasy Chlorella, které v reaktoru rostou.

Biomasa řasy Chlorella má celou řadu pozitivních externalit a dalších využití v potravinářském, zemědělském, nebo dokonce petrochemickém průmyslu.

I 03

Zpracování biomasy, a tedy zachyceného uhlíku do pevné podoby, může být různorodé. Společnými silami vymyslíme užití, které bude vyhovovat oběma. Tedy vám i planetě. Může se jednat o zpětné použití bioplastů ve vaší výrobě, použití složitějších materiálů jako stavebního materiálu, využití hnojiva v místě vzniku biomasy, využití biomasy jako paliva a mnoho dalšího.

Nejsme už jen u prototypu. Jedno fungující zařízení je trvale umístěno v nákupním centru Metropole Zličín, kde zlepšuje kvalitu vzduchu a snižuje tak náklady na vytápění. Více zde >>

Jak zařízení funguje