Fotobioreaktor Helena
zlepšuje vzduch v OC Zličín

Helena 02 má kapacitu zachytit až 5 tun CO2 ročně. To v případě, že množství CO2 ve filtrovaném vzduchu má požadovanou koncentraci. 

 

V případě spolupráce s Metropolí Zličín jsme však často zaznamenali podobnou koncentraci CO2 jako v okolí budovy. Jelikož je do budovy neustále vháněn čerstvý vzduch. 

 

Helena stála v Metropoli celkem 232 dní, za tu dobu v ní proteklo celkem 111.360 m3

vzduchu při průměrné koncentraci 650 ppm. Helena spotřebovala za dobu svého umístění celkem 1.166 kw elektrické energie. 

 

Jelikož Metropole Zličín nakupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů a využívá převážně vodních zdrojů je dle našich odhadů ekvivalent CO2 životního cyklu vybraných technologií výroby elektřiny přibližně 28 kg (jedná se o hrubý odhad, kdy nebereme v úvahu náklady distribuční cesty atp.). Helena vytvořila dle odhadu celkem 40 kg biomasy, která do sebe zachytila kolem 72 kg CO2. Se započítáním ek. CO2 výše můžeme hovořit o tom, že zachytila až 44 kg CO2. 

 

Proč se jedná o odhady? Helenu jsme v tomto prostředí hlavně testovali. Několikrát jsme přerušili kultivační schéma a testovali třeba i jiné druhy řas jako je Spirulina. 

 

Bylo by bulvárním přístupem porovnávat spotřebu CO2 se stromy a zmiňovat kolikrát bylo umístění tohoto zařízení efektivnější. Můžeme však říci, že díky fotosyntéze, která probíhala v režimu 24/7 a díky specifikům jednobuněčných řas je Helena skutečně násobně efektivnější v zachycení CO2 než stromy. Zejména z toho důvodu, že energii, kterou buňka získá díky fotosyntéze přeměňuje pouze v další buňky a nevytváří složité buněčné struktury jako třeba právě stromy. 

 

V Heleně jsme kultivovali dva druhy jednobuněčných organismů- Chlorellu Vulgaris a Spirulinu. Chlorella se jeví v rychlosti růstu jako efektivnější, nicméně vyžaduje při růstu právě vyšší hodnoty oxidu uhličitého. Má ale více benefitů jako biomasa a její užití pokrývá více sektorů, zejména poté potravinářství.  

 

Naopak Spirulina je jednodušší při filtraci a dokáže růst při nižších koncentracích. Její využití je však složitější a náchylnější na zpracování v „čerstvé“ podobě. 

zlicin